De vereniging

Nieuwsbrief

In de toekomst zullen we ook nieuwtjes en updates aan de site via e-mail verspreiden. Stuur een mailtje naar de ledenadministratie als je graag de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Privacy/Persoonsgegevens

Privacy/Persoonsgegevens,

Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert betrokkene zich met geldende regels m.b.t. privacy en verleent zij/hij nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van de NBvV en het uitoefenen van de vogelliefhebberij. Hij/Zij erkent met het aangaan van het lidmaatschap dat de gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en bereikbaarheidsgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres hiertoe worden opgeslagen in een beveiligde database.
Hij/Zij geeft expliciet toestemming voor gebruik van deze gegevens voor:
-administratieve- en contributieverwerking;
-toezending van uitnodigingen voor afdelingsbijeenkomsten;
-bestelling van ringen met een persoonsgebonden uniek kweeknummer;
-het beschikbaar stellen van gegevens t.b.v. een database voor het organiseren van een tentoonstelling (plaatselijk, landelijk, dan wel mondiaal).

Het bestuur van de afdeling verplicht zich, middels een verantwoordelijk functionaris tot het ordentelijk bijhouden van de persoonsgegevens en het verwijderen van alle gegevens bij beŽindiging van een lidmaatschap en onthoudt zich van het verspreiden van gegevens, anders dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Er kunnen geen rechten aan deze publicatie worden ontleend.


Nieuws

Ringen bestelronde 1 voor 2022 zijn binnen.
De ringen voor bestelronde 1 voor 2022 zijn binnen. Klik op het vernieuwde menu op Ringen en bekijk verdere ... » lees meer
 

Agenda

20-11-2021 - Tentoonstellingsweek 2021 gaat niet door
De tentoonstelling is dit jaar van 15 november t/m 20 november » lees meer