De vereniging

Nieuwsbrief

In de toekomst zullen we ook nieuwtjes en updates aan de site via e-mail verspreiden. Stuur een mailtje naar de ledenadministratie als je graag de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Privacy/Persoonsgegevens

Privacy/Persoonsgegevens,

Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert betrokkene zich met geldende regels m.b.t. privacy en verleent zij/hij nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van de NBvV en het uitoefenen van de vogelliefhebberij. Hij/Zij erkent met het aangaan van het lidmaatschap dat de gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en bereikbaarheidsgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres hiertoe worden opgeslagen in een beveiligde database.
Hij/Zij geeft expliciet toestemming voor gebruik van deze gegevens voor:
-administratieve- en contributieverwerking;
-toezending van uitnodigingen voor afdelingsbijeenkomsten;
-bestelling van ringen met een persoonsgebonden uniek kweeknummer;
-het beschikbaar stellen van gegevens t.b.v. een database voor het organiseren van een tentoonstelling (plaatselijk, landelijk, dan wel mondiaal).

Het bestuur van de afdeling verplicht zich, middels een verantwoordelijk functionaris tot het ordentelijk bijhouden van de persoonsgegevens en het verwijderen van alle gegevens bij beŽindiging van een lidmaatschap en onthoudt zich van het verspreiden van gegevens, anders dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Er kunnen geen rechten aan deze publicatie worden ontleend.


Nieuws

Jubileum busreis naar Walsrode
Dit jaar bestaat onze vereniging 65 jaar. Wel een reden om dit te vieren! In verband hiermee wordt er een busreis ... » lees meer
 

Agenda

7-2-2023 - Contactavond
Contactavond op dinsdag 7 februari in zaal de Klok. Aanvang 20.00 uur. De heer Aldert Hiemstra geeft ons inzicht ... » lees meer